Miễn phí

Vận chuyển

Đơn hàng trên 300k tại Đà Nẵng

Nhận mã code

Giảm giá

Trò chơi toán học với cặp xúc xắc

1. Số lớn

Người chơi: 2 người

Vật liệu: 2 xúc xắc, giấy cào để giữ  điểm

Cách chơi: Người chiến thắng là một trong những người đầu tiên đạt 100 điểm! Người chơi sẽ quay hai con xúc xắc và tính tổng điểm cộng lại. Trên một lượt, một người chơi có thể tiếp tục lần tiếp theo, nếu là số lớn hơn thì người chơi sẽ cộng điểm lần trước với lần mới đổ xong. Nhưng hãy cẩn thận nếu lần tiếp theo đổ xúc xắc là số điểm nhỏ hơn, tất cả các điểm lượt đó sẽ bị mất.

2. Cuộc chiến xúc xắc

Người chơi: 2 người

Vật liệu: 2 xúc xắc

Cách chơi: đổ 2 con xúc xắc và được hai con  số tính tổng hai số đó. Kết quả là điểm số của bạn cho vòng đó. Ai đạt được 100 điểm đầu tiên là chiến thắng.

3. Làm tròn 10

Người chơi: 2 người

Vật liệu: 1 hoặc 2 xúc xắc, giấy ghi điểm

Một xúc xắc: một con xúc xắc sẽ được đổ. Người chơi cố gắng  Tìm những số cần phải được cộng thêm vào để làm tròn thành 10. Số được thêm vào làm tròn thành 10 trở thành điểm của người chơi cho vòng đó.

4. Chặn

Người chơi: 2 người

Vật liệu: 2 xúc xắc, giấy kẻ ô, bút chì màu cho mỗi người chơi

Làm thế nào để chơi: đổ 2 xúc xắc và vẽ một hình chữ nhật bằng cách sử dụng  các con số đã đổ được và vẽ chiều dài và chiều rộng trên giấy kẻ ô. Tiếp tục cho đến khi không có chỗ để vẽ bất kỳ hình chữ nhật nào nữa. Trò chơi dừng lại. Cộng các ô trong tất cả các hình chữ nhật của bạn, mỗi ô là 1 điểm và số điểm cao nhất sẽ dành phần thắng.

Array Multiplication Grid Game with Graph Paper – Teach Beside Me

5. 101 và vượt khỏi

Người chơi: 2 người

Vật liệu: 1 xúc xắc, giấy ghi điểm

Cách chơi: Sao chép bảng trò chơi bên dưới. Lăn xúc xắc sáu lần. Mỗi lần bạn phải tinh toán, bạn có thể đếm là một hoặc hoặc trơn chục trong mỗi lần.

Giữ tổng số điểm khi bạn chơi. Gần nhất với 101 mà không vượt quá 101 là chiến thắng.

1 1 hoặc 10 4 4 hoặc 40
2 2 hoặc 20 5 5 hoặc 50
3 3 hoặc 30 6 6 hoặc 60

6. Gần đến 100

Người chơi: 2 người

Vật liệu: 2 xúc xắc, 120 biểu đồ (tùy chọn),  giấy ghi điểm

Cách chơi: Đổ hai xúc xắc và tạo ra một số 2 chữ số.

Ban có thể làm thành số 53 hoặc 35.

Bây giờ, hãy tìm số nằm giữa số có 2 chữ số và 100. Một cách để tìm sự khác biệt là đếm lên. Ví dụ: nếu một số được đổ là 53, hãy đếm thêm 10 và sau đó thêm một số có 1 chữ số để được kết quả là 100.

Đối với mỗi vòng, điểm là số nằm giữa số có 2 chữ số và 100. Người chơi với một điểm gần nhất đến 100 sau 5 vòng sẽ chiến thắng.

7. Trò chơi thùng rác

Người chơi: 2 người

Vật liệu: 1  xúc xắc, giấy ghi điểm

Cách chơi: Vẽ một bảng trò chơi như hình bên. Lăn xúc xắc của bạn và chọn nơi như hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị hoặc thung rác để đặt số của bạn. Sau khi đặt, một chữ số sẽ không được thay đổi vị trí. Bạn có bốn lần đổ để làm cho một số. 2 người chơi sẽ đổ xúc xắc xen kẽ nhau mỗi người một lần đổ cho đến khi đổ 4 số mỗi người chơi.

Viết số bạn đã thực hiện và số lớn nhất bạn tạo ra được từ 4 số đó.

Sau đó so sánh chúng bằng dấu <, > hoặc =.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Menu chính