Miễn phí

Vận chuyển

Đơn hàng trên 300k tại Đà Nẵng

Nhận mã code

Giảm giá

Các trò chơi toán học với bộ bài tây

1. Giỏ hàng trống

Mục tiêu: Viết các biểu thức số Đồ dùng: Bộ bài tây, bảng trò chơi

Số người chơi: 2 người
Quy tắc:

1. Mục tiêu của trò chơi là viết các biểu thức số.

2. Mỗi người chơi phải có bảng trò chơi của riêng mình.

3. Quân bài ace(A) là viết tắt của số 1. Quân bài Jack(J) là viết tắt của số 11, Queen(Q) là viết tắt của số 12 và King(K) là viết tắt của số 13.

2. Vào ra

Mục tiêu: Nhân phân số với một số nguyên. Đồ dùng: Bộ bài tây, Bảng xếp hạng in và out.

Người chơi: Tối thiểu 2 người chơi.

Quy tắc:

1. Mục tiêu của trò chơi là luyện tập nhân một phân số với một số nguyên.

2. Quân bài ace(A) là viết tắt của số 1. Quân bài Jack(J) là viết tắt của số 11, Queen(Q) là viết tắt của số 12 và King(K) là viết tắt của số 13.

3. Mỗi người chơi phải có bảng tính riêng.

3. Đọc viết số thập phân

Mục tiêu: Đọc, viết số thập phân.
Đồ dùng: Bộ bài tây, bảng điểm
Người chơi: Tối thiểu 2 người chơi.
Nội quy:
1. Mục tiêu của trò chơi là đọc, viết số thập phân.
2. Quân bài ace(A) là số 1. Các quân bài 10, Jack(J), Queen(Q) và King(K) được loại bỏ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Menu chính